Man behøver ikke at være professionel for at bruge Photoshop, men for en nybegynder kan det være svært, da der er små værktøjer over det hele, og man ved knap nok hvor man skal begynde. Én ting jeg kan sige til nybegyndere – Youtube er din eneste ven. Der ligger et hav af tutorials og det er også der, hvor jeg har lært at redigere mine billeder på bloggen, udover de undervisninger på min skole.

Men jeg tænkte, at jeg vil komme ind på hvordan jeg bruger Photoshop, og give jer brugbare tips og tricks. Og hvis du er en newbie og gerne vil lære Photoshop, så læs lige med! 😉


You don’t have to be professional to use Photoshop, but for a beginner it can be difficult, becuase there are tools all over the places, and you hardly know where to start. One thing I can say to beginners – Youtube is your only friend. There are a lot of tutorials and that’s where I’ve learned to edit my pictures, besides the teachings at my school.

But I thought I can show how I use Photoshop and give you useful tips and tricks. And if you are a newbie and want to learn Photoshop, please read! 😉

Husk at gemme dine billeder i RAW
Du kan selvfølgelig også redigere dine billeder i JPEG fil, og hvis det fungerer fint er det bare super, men jeg anbefaler at redigere billeder i RAW fil.
Når du tager billeder i RAW, vil du netop få flere farver med. Så det vil sige, at det er bedst at redigere “originale” billeder. Et lille men, RAW fylder 4-6 gange mere end JPEG fil, på grund af de mange pixels der kommer med. Så skaf jer et SD kort (hukommelseskort) med mindst 32 GB.

Skarpheden og støjreduktion i Camera Raw
Når du åbner et billede i RAW fil, kommer Camera Raw som noget af det første. Her plejer jeg at justere på klarheden, lidt på lys og skygge hvis der trænger (vent gerne med lys og kontrast til næste step).
Når jeg er færdig med dét, skruer jeg gerne meget op for skarpheden, dog stadig beholde det “naturlige look”, uden der kommer for meget hårde kanter. Derefter skruer jeg også lidt op i støjreduktion. Hvis du zoomer ind på billedet, kan du se de små pixels og dem kan du blødgøre. Når du er færdig, så tryk Åben billedet.


Remember to save your pictures in RAW
Of course, you can also edit your pictures in JPEG file, and if it works fine, it’s just super, but I recommend editing pictures in RAW file. When taking pictures in RAW, you will just get more colors. So, it’s best to edit “original” images. But, RAW fills 4-6 times more than JPEG file, because the pictures become bigger, so more pixels. Then get an SD card (memory card) with at least 32GB.

Sharpness and noise reduction in Camera Raw
When you open a picture in RAW file, Camera Raw will pop up. Here I usually adjust the clarity, slightly on light and shadow if needed (please wait with light and contrast to the next step).
When I finish that, I turn up the sharpness, but still keep the “natural look” without getting too hard edges. Then I also turn up a little in noise reduction. If you zoom in on the image, you can see the small pixels, and you can make them softer. When you’re done, press Open Image.

Nu er du inde i Photoshop, og som du allerede ved, har Photoshop den smarte lag-på-lag funktion. Så derfor, for Guds skyld, aldrig justere på lys, skygge eller andet under Billede på menuen, som er placeret på det øverste på siden i programmet. Brug de små værktøjskasser, som ligger nederst på højre side – der hvor lagfunktionen er (se billedet). Der kan du nemlig slette og justere om, og det kan du nemlig ikke, hvis du gør det førstnævnte, der kan du kun fortryde, og gå tilbage til det sidste step.


Now you’re in Photoshop, and as you already know, Photoshop has the smart layer-on-layer feature. So, for God’s sake, never adjust light, shadow or other in Image – located at the top of the page in the program (menu). Use the small toolboxes located on the bottom right side – where the layer function is (see the picture). Here you can delete and adjust, and you can’t, if you do the first part I mentioned. You can only undo and go back to the last step.

Fjern gule eller blå nuancer på billedet
Efter jeg har redigeret lys og kontrast, går jeg videre til farvetone/farvemætning. Jeg kan godt lide at mine billeder ikke er for gule eller blå i tonen, men gør billeder mere minimalistiske. Her skruer jeg ned til næsten -100 på Cyan, og lidt ned på Gule. Det smarte ved det værktøj er, at man kan flytte rundt på farven, altså hvilke farver man skal fremhæve eller skrue ned.


Remove yellow or blue tones on the image
After editing light and contrast, I move on to color tone/color saturation. I like my pictures when they are not too yellow or blue in the tone, but make pictures more minimalistic. Here I turn down to almost -100 on Cyan, and turn a little down on Yellow. The smart thing about this feature is that you can move around the color, which colors should be emphasized or turned down.

Gå ned i opløsningen (vektorgrafik)
Den her er vigtigt. Når du skal blogge eller lægge billeder op på hjemmesider, så tænk over hvor store dine billeder er. Det er altså et kæmpe minus, når din side loader psykopat langsom på grund af, at du har over 4000 i billedeopløsning. Du skal nok ikke regne med, at du får flere besøgende af dén grund. Jeg plejer at gå ned til 1200 pixel eller mindre i bredden, ellers undersøg hvor store dine billeder må fylde på indlægget.
Tast Ctrl + Shitf + Alt + S på samme tid (PC), eller tast Cmd + Shift + Alt + S (Mac).

Gem billeder i JPEG, når du er færdig.


Go down in image resolution (vector graphics)
This is important. When you need to blog or post pictures on websites, think about how big your pictures are. That’s a huge minus when your page loads too slow, because you have over 4000 in image resolution. You shouldn’t expect to get more visitors for that reason. I usually go down to 1200 pixels or less in width, otherwise check the size of your post.
Paste Ctrl + Shitf + Alt + S at the same time (PC), or paste Cmd + Shift + Alt + S (Mac).

Then save the pictures in JPEG, when you’re done.

Det er faktisk dét. Det kan være en kæmpe mundfuld for nogen, men hvis I allerede sidder og leger med Photoshop, så ved I at dét her er ikke meget. Men jeg håber at jer som er nye, finder det brugbart, ellers er jeg altid klar til at hjælpe i kommentarfeltet.

Hvis I gerne vil vide hvordan jeg laver collager, eller hvordan jeg tilføjer tekst eller andet. Lad mig vide det!


That’s it. I know there is a lot of information for someone, but if you’re already sitting and playing with Photoshop, you know that, this is not much. But I hope you find it useful, otherwise I’m always ready to help in the comments field.

If you’d like to know how to make collages, or how to add text or something else. Let me know!

You May Also Like

4 comments

Reply

Super godt indlæg, søde Benya!
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan du laver collager og hvordan du finder den smukke skrifttype! ?❤️

Benya Suwan
Reply

Mange tak! Det er noteret ;)♡

Reply

Virkelig genial indlæg ???

Benya Suwan
Reply

Tusind tak! :*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *