Jeg er blevet spurgt hvilken apps og filtre jeg bruger til mine billeder på Instagram. Så jeg tænkte at det var oplagt, at skrive et helt indlæg om mine yndlings filtre.

Jeg bruger VSCO og Afterlight, men nu hvor det handler om filtre, er det appen VSCO jeg vil snakke om. Jeg er begyndt at lege helt vildt med filtre igen, og jeg har glemt hvor meget et filter kan gøre på et billede. Altså, hvilket udtryk det giver.


I have been asked which apps and filters I use for my pictures on Instagram. So I thought it was obvious to write an entire post about my favorite filters.

I’m using VSCO and Afterlight, but now it’s about filters, so it’s the VSCO app I want to talk about. I’ve started playing wildly with filters again, and I’ve forgotten how much a filter can do on a photo. Like what expression it can give.

Analog / Aesthetic
Der er et preset eller en filterserie med 7 filtre der hedder Analog / Aesthetic, hvilket bruger jeg meget af. Jeg kan godt lidt de nuancer der er, og de vibes over dem. Den er gratis lige nu, så skynd jer at få fat i dem, inden de sætter en pris på.


Analog / Aesthetic
There is a preset or filter series with 7 filters called Analog / Aesthetic, which I use a lot of. I can shine the shades and they are vibrating over them. It’s free right now, so hurry up to grab them before they appreciate.

Krochet Kids
Et preset der kun indeholder to filtre, men gode til udendørs billeder også, synes jeg. Jeg har f.eks. anvendt KK1 på alle mine billeder da jeg havde det look på.


Krochet Kids
A preset that contains only two filters, but good for outdoor pictures too. I have for example used KK1 on all my pictures in this post.

Mood
Den her minder lidt om Analog, og alligevel ikke. Den indeholder 4 filtre og den koster lidt, men ikke meget. Jeg elsker at billeder har en mørk undertone, og fremhæver gode farver frem.


Mood
It’s a bit like Analog, and yet not. It contains 4 filters and it costs a little, but not much. I love that pictures have a dark undertones and highlight good colors.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *