Jeg er også en af dem, der sætter nye mål efter Nytår, fordi man forsøger altid, at gøre et nyt år til et bedre end det forrige, ikke? Så jeg tænkte, at jeg vil dele mine mål og måske er vi heldige, at vi har de samme ting på listen. 😉

Være bedre til at strukturere tiden 
I det sidste halve år af 2017 har det gået ned ad bakken, når det kommer tid. Jeg har været ekstrem dårlig til at overholde tiden, som deadlines eller aftaler på grund af dovenskab, og fordi det har virket uoverskueligt på det personlige plan. Så.. Det skal strammes op og gøres til en god vane.

Bedre søvn
Jeg kan ikke finde ud af, hvordan man slukker for hjernen, når man skal sove. Det er så inderligt irriterende, fordi jeg har søvnbesvær og jeg ved ikke helt, hvordan man løser den her. Jeg kan nemt gå i seng klokken 21, og ligge og spekulere til klokken 2 om natten, easy. Så.. Den skal jeg også få fikset på en måde.

Giv yoga en fair chance
Den her er lidt sjov.. Jeg har aldrig forstået tanken eller den form for gymnastik. Nogen siger at det er ligeså godt, som at meditere, og jeg har mediteret i Thailand næsten hver fredag efter skole, da jeg boede der. Så jeg glæder mig og jeg håber at jeg kan finde balancen, når jeg skal dyrke yoga. 😉

Spar, spar og spar!
Jeg hader penge helt ind til benet. Men det er desværre noget vi er afhængige af. Mit mål er at ligge små beløb over til opsparingskontoen hver måned. Om det så bliver 20 kroner i den ene måned eller 150 i den anden, er fuldstændig lige meget. Der skal ligge noget hver måned. Jeg ved at det kommer til at gavne mig senere. Og et studiejob ville nu heller ikke være nogen dårlig idé.

Træn hjernen med flere bøger
Den havde jeg også på i sidste år, men kom ikke rigtig i gang med at færdiggøre en. Så dårligt.. Men jeg ved, at min hverdag kommer til at præge meget af, at sidde foran en skærm i flere timer hver dag. Så det er for min egen skyld og for mine øjne. Jeg har allerede en bog, som jeg glæder mig til at læse!

Være bedre til at dele noget af mig selv
Jeg er rigtig god til at spørge ind til folk, men jeg har altid været dårlig til at snakke om mig selv, eller dele en oplevelse som jeg har haft. Og det skal jeg også få øvet mig i. Nogle gange føler jeg, at det ting jeg oplever eller de ting jeg gør, virker så uinteressant i forhold til andre.

Bedre til at posere i mine billeder
Jeg er stadig lidt camera-shy, men jeg er blevet bedre med årene! Jeg skal lære at posere mere i mine billeder, være bedre til at udtrykke mig igennem mine billeder og udfordre mig selv lidt.

Hvad er jeres Nytårsforsæt?


Be better to structuring the time
I have been extremely bad to comply with time, like deadlines or agreements due to laziness, and because it has seemed inconceivable on the personal level. So.. It has to be tightened up.

Better sleep
I can’t figure out how to turn off the brain when I have to sleep. It’s so annoying because I have sleep trouble and I don’t know how to fix it. I can easily go to bed at 21, and still have a tank full of speculations till 2 o’clock at night.. So.. I should also fix this in some way.

Give yoga a fair chance
This is a bit funny.. I have never understood the idea or the kind of gymnastics of yoga. Someone says it’s good as meditating, and I’ve meditated in Thailand almost every Friday after school when I lived there. So I’m looking forward to it, and I hope I can find the balance, when I’m going to do yoga. 😉

Save, save and save!
My goal is to put small amounts on the saving account every month. If it turns out to be 20 crowns in one month or 150 in the other, it doesn’t matter. There must be something in the saving account every month. I know it will benefit me later. And a study job would not be a bad idea either.

Train my brain with books
I also had this one on the list last year, but didn’t really finish one book. My everyday life will be sitting in front of the screen for several hours each day. So it’s for me and for my eyes. I already have a book that I’m looking forward to read!

Be better to share something of myself
I’m really good at asking people, but I’ve always been bad talking about myself or sharing an experience I’ve had. And I will get better to this. Sometimes I feel that the things I’m experiencing or the things I do, seem so uninteresting compared to others.

Better to pose in my pictures
I’m still a little bit camera shy, but I’ve gotten better with the years! I have to learn to pose more in my pictures, be better at expressing me through my pictures and challenging myself a little.

What it’s your New Years resolutions?

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *